Församlingsvalet i Nedervetil skedde utan röstningsförfarande, sämjoval. För perioden 2019-2022 representeras församlingen av följande medlemmar i gemensamma kyrkofullmäktige:

Kaj Laakso, Bengt Holmström, Mika Pulkkinen, Siv Saarukka, Lars Back och Ann-Mari Kainberg. Ersättare: Karin Saarukka, Kristoffer Sandbacka och Mirja Sjölund.

Ordinarie medlemmar i församlingsrådet är:

Inga-Britt Holmström, Karin Saarukka, Frida Laakso, Cecilia Ekfors, Lars Back, Nina Hansén, Siv Saarukka och Ann-Mari Kainberg. Ersättare: Malin Sandbacka.