Bästa församlingsbor!

Finns det en nådig Gud? Den frågan kämpade vår reformator Martin Luther med. Han fann en nådig Gud då han studerade sin bibel och kom fram till att man blir frälst inte på grund av sina gärningar utan på grund av Guds nåd. Den nåd som man möter i Jesus, han som var fylld av nåd och sanning. Det har nu gått 500 år sedan Luther skrev sina teser och spikade fast dem på kyrkdörren i Wittenberg. Därför firar vi detta år reformationsåret som har temat Nåd 2017! Välkommen att fördjupa dig i detta tema i vår församling!

Anders Store, khde

Hyvät seurakuntalaiset!

Onko Jumala armollinen? Martin Luther kamppaili kovasti tämän kysymyksen kanssa. Kun hän luki Raamattua, hän löysi vastauksen tähän kysymykseen, kun siinä sanotaan että ihminen tulee vanhurskaaksi uskon kautta. Vanhurskas on elävä uskosta kirjoittaa Paavali ja vielä ”Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta- se on Jumalan lahja”. Luther kirjoitti teesinsä 500 vuotta sitten ja siitä reformaatiotyö sai alkunsa. Sen tähden vietämme tänä vuonna reformaation juhlavuotta. Sen teemana on Armo2017.

Jumalan armo on joka päivä uusi!

Anders Store, kirkkoherra