Bästa församlingsbor!

Vi har nu påsken bakom oss men påskens budskap om den uppståndne Kristus ljuder i våra kyrkor året om. Varje söndag är en påskdag då vi påminns om att Kristus har segrat över död och grav. Det var många som fick möta Jesus efter hans uppståndelse och som kunde vittna om detta. Kyrkan håller envist fast vid detta budskap att Jesus led under Pontius Pilatus, att han korsfästes, dog och begravdes och att han uppstod på den tredje dagen. Kristus lever och är närvarande  där två eller tre kristna samlas i hans namn. Välkommen att möta honom!

Hyvät seurakuntalaiset!

Pääsiäinen on nyt takanapäin, mutta pääsiäisen sanoma ylös nousseesta Kristuksesta saarnataan ympäri vuoden. Jokainen sunnuntai on pääsiäispäivä joka muistuttaa meitä siitä että Jeesus on kukistanut kuoleman. Moni sai nähdä ja tavata Jeesuksen kun hän oli noussut kuolleista ja he todistivat tästä. Kirkko pitää kiinni siitä sanomasta että Jeesus kärsi Pontius Pilatuksen aikana, että hänet ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, ja että hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Elävä Kristus on kanssamme siellä missä kristittyinä kokoonnumme kaksi tai kolme hänen nimessään. Voimme kohdata hänet.

Tervetuloa!

 

Anders Store, kyrkoherde, kirkkoherra.