Vi har gudstjänstgrupper som medverkar i gudstjänsterna med olika uppgifter. Om du är intresserad att medverka, ta kontakt med kyrkoherden, kantorn eller diakonissan.

Du kan också påverka genom att delta i kyrkliga val som kandidat eller genom att rösta.

Rösta i församlingsvalet - det är viktigt

I församlingsvalet får 16 år fyllda medlemmar i evangelisk-lutherska kyrkan rösta. Man bör fylla 16 år senast på valdagen 18.11.2018. Man behöver inte ha gått skriftskolan eller vara konfirmerad för att få rösta. Det räcker med att man är församlingsmedlem.

Den egentliga valdagen är söndag 18.11.2018. Förhandsröstning ordnas 6-10.11.2018.

Rösta i valet