Symöte

on 20.9 kl. 13.00 - kl. 15.00

Församlingshemmet

Missionssymöte

Syföreningen samlas kring och för missionen. Vi tar del av missionärernas rundbrev, samtalar och dricker kaffe. Vi understöder FMS arbete i Nepal


Tag kontakt

Bodil Dalhem
Diakonissa
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil

Se också

to 23.11 kl. 19.00 -20.30

Församlingshemmet

Kyrkokörsövningar

Kyrkokören övar.
sö 26.11 kl. 10.00

Nedervetil kyrka

Gudstjänst

Gudstjänst
sö 26.11 kl. 18.00

Församlingshemmet

Gemenskapskväll

Gemenskapskväll