Önskepsalmafton

to 19.4 kl. 19.00 - kl. 20.30

Nedervetil kyrka

Önskepsalmer med kyrkokören för Gemensamt ansvar.

Vi sjunger önskepsalmer.Meddela till kansliet eller någon ur kyrkokören din önskepsalm! Vi stöder insamlingen Gemensamt ansvar med en kollekt.Topelius lyfts fram, då vi firar 200 år med honom...Välkommen med och sjung!


Se också

to 26.4 kl. 14.00 -14.45

Sandbacka vårdcenter

Andakt

Andakt med Nedervetil församling
to 24.5 kl. 19.00 -21.00

Församlingshemmet

Kyrkokören

Kyrkokörsövning