Önskepsalmafton

to 19.4 kl. 19.00 - kl. 20.30

Nedervetil kyrka

Önskepsalmer med kyrkokören för Gemensamt ansvar.

Vi sjunger önskepsalmer.Meddela till kansliet eller någon ur kyrkokören din önskepsalm! Vi stöder insamlingen Gemensamt ansvar med en kollekt.Topelius lyfts fram, då vi firar 200 år med honom...Välkommen med och sjung!