Barnkören Kungens Ungar startar 23.9.2017 kl. 10 - 11.30 i Gillestugan. Nya sångare kan anmäla sig till: jenny.pulkkinen@gmail.com

Söndagsskola varje söndag under Gudstjänsttid fr.o.m. september. Nya ledare välkomna! Kontaktperson Jenny Pulkkinen.