Vi har gudstjänstgrupper som medverkar i gudstjänsterna med olika uppgifter. Om du är intresserad att medverka, ta kontakt med kyrkoherden, kantorn eller diakonissan.

Du kan också påverka genom att delta i kyrkliga val som kandidat eller genom att rösta.