Om du är intresserad kan du delta i någon samtals- och bönegrupp som hålls i församlingshemmet. Kontakta oss om du vill veta mera.

Här ner finns några länkar till kyrkans hemsidor för dig som är intresserad av att läsa mera om den kristna tron.

Helgdagar / Kyrkoår med rytm Julen / Jesus – Gud på jorden Påsken / Jesus – levande Gud Pingsten / Jesus – vår Gud med oss
Vad vi tror på Bibeln / Läs och slå upp med sökord Rättvisa och ansvar / Kyrkans etik Kyrklig ordlista Ekumenik / De kristnas enhet Religionerna möts / Dialog