Bästa församlingsbor!

För tillfället håller vi nu på att gå igenom skisser för det nya församlingshemmet som hoppeligen skall börja byggas om ett år. Det är viktigt att ha en plats där man kan samlas till möten, gudstjänster, minnesstunder och andra samlingar. Då och då har vi också ärenden till pastorskansliet. Det är viktigt att vi har ett jordiskt hem och ett församlingshem. I Bibeln sägs det att vi också har ett hem i himlen. Det påminns vi om nu då vi just har firat påsk och påmints om Jesus seger över död och grav. Han har också öppnat vägen för oss till Gud och de himmelska boningarna.

Hyvät seurakuntalaiset!

Uutta seurakuntakotia voidaan toivottovasti rakentaa ensi vuoden alussa. On tärkeätä että meillä on paikka jonne voimme kokoontua jumalanpalveluksiin, muistotilaisuuksiin ja muihin tilaisuuksiin. Silloin tällöin meillä on myös aihetta tulla kirkkoherranvirastoon. Oma kotimme on tärkeä paikka niin kuin myös seurakuntakoti. Raamatussa sanotaan että meillä on myös koti taivaassa. Pääsiäinen on muistuttanut meitä siitä että Jeesus on voittanut kuoleman omalla kuolemallaan kun hän nousi kuolleista kolmantena päivänä. Hän on avannut oven Jumalan luo taivaankotiin!

 

Anders Store, kyrkoherde, kirkkoherra.