Bästa församlingsbor! 

Det är med ett visst vemod jag skriver dessa rader eftersom Nedervetils församling kommer att upphöra från årsskiftet och vår församling kommer att bli en del av nya tvåspråkiga Kronoby församling, som omfattar de tidigare församlingarna i Nedervetil, Terjärv och Kronoby. Framöver kommer det att bli en hel del omställningar särskilt på det administrativa planet. Verksamheten kommer däremot att fortsätta i hög grad som tidigare. De nuvarande anställda kommer att överföras till den nya församlingen från årsskiftet. Undertecknad kommer att bli den nya församlingens kyrkoherde. Söndagen den 29 december kl. 10 kommer vi att ha en minnesmässa i kyrkan där vi på något sätt tar avsked av vår nuvarande församling. Hur det skall  gå till har vi ännu inte hunnit planera. Det blir Julgröt och kyrkkaffe i församlingshemmet efteråt. Alla är givetvis välkomna då. 

 

Hyvät seurakuntalaiset! 

Kirjoitan nämä rivit haikealla mielellä koska Alavetelin seurakunta lakkautetaan tämän vuoden lopussa. Vuoden vaihtuessa kuulumme Kruunupyyn kaksikieliseen seurakuntaan. Tämä seurakunta koostuu aiemmista Alavetelin, Teerijärven ja Kruunupyyn seurakunnista, jotka siis liitetään yhteen. Uudessa seurakunnassa on yhteensä noin tuhat seurakuntalaista, joilla äidinkieli on suomi. Seurakunnan toiminta Alavetelissä jatkuu suurinpiirtein kuin ennen. Seurakuntien nykyiset työntekijät jatkavat uudessa seurakunnassa. Minusta tulee uuden seurakunnan kirkkoherra. Kahdeskymmenesyhdeksäs päivä joulukuuta klo 10 meillä on kaksikielinen muistomessu kirkossa, jossa me jollain tavalla otamme jäähyväiset nykyisestä seurakunnastamme. Miten tämä toteutetaan on vielä avoin. Joulupuuro ja kirkkokahvit tarjoillaan seurakuntakodissa. Kaikki ovat tervetulleita! 

 

Anders Store, kyrkoherde, kirkkoherra