Pastorskansliet

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Kansliet finns i församlingshemmet. Kyrkoherden, kanslisten, församlingsmästaren, kantorn och diakonissan har sina arbetsrum i anslutning till kansliet.

När du behöver ämbetsbetyg eller ta ut hindersprövning, kontakta kanslisten. Hindersprövning kan också tas ut vid magistraten eller via nätet. Om du tar ut hindersprövning via nätet behöver du bankkoder. Du kan boka kyrkan, församlingshemmet, begravning, dop eller vigsel via kansliet.

Kyrkpressen eller Uusi tie prenumereras automatiskt till församlingsmedlemmar. Om du inte fått tidningen kontakta kansliet.

Kansliets öppethållningstider 1.9.2017 - 31.5.2018 tisdagar 12-14, onsdagar och fredagar 10-12.

Sommaröppethållning 1.6.2018 - 31.8.2018 tisdagar 12-14.

 

 

 

 

 


Faktureringsadress:

Kyrkans Servicecentral

Nedervetil församling

++2004103++

PL 378

00026 Basware

kanslist och dagklubbsbiträde
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil
kyrkoherde
Kyrkbackavägen 15
68410 Nedervetil