Solnedgång och kors

I församlingen behöver vi ha den stora gemenskapen kring gudstjänsten men också en mindre gemenskap i en "smågrupp". I den mindre gruppen får vi tillfälle att lära känna varandra, samtala, ställa frågor, läsa bibeln och växa i vår tro.
YouTube-video