I församlingen finns flera olika samtals- och bönegrupper.  I smågrupperna får du tillfälle att läsa bibeln, diskutera och reflektera över olika frågor som berör livet och tron. Vi ber också för det som är angeläget.

Kontaktpersoner för de olika grupperna är:

Anna-Lena Högnäs 040 8277940

Anna Finell  044 0764079

Bodil Dalhem 040 8686913

Mika Pulkkinen 050 3032825

 

Min hjälp kommer från Herren som har gjort himmel och jord. Ps.121:2