Skriftskolledarna är Anders Store, Bodil Dalhem och Sonja Smedjebacka.

Skriftskolan startade söndagen 30.9.2018 kl. 10.00 med familjegudstjänsten i kyrkan.

Nu skall ungdomarna vara med på gudstjänster och samlingar. Vi har också lektioner på några lördagar i höst.