Skriftskolledarna är Anders Store, Bodil Dalhem och Sonja Smedjebacka.

Skriftskolan startar söndagen 29.9 på Mikaelidagen kl. 10.00 med familjegudstjänst i kyrkan.

Nu skall ungdomarna vara med på gudstjänster och samlingar. Vi har också lektioner på några lördagar i höst.

 

Gudstjänst