Församlingshemmet

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Församlingshemmet I församlingshemmet kan man ordna minnestund. Det går också att hyra utrymmen för exempelvis släktmöten, bröllop osv. Kontakta kansliet tel. 040 868 6909.
Parkering
Toalett
Handikapp

Evenemang

må 23.9 kl. 17.30 -18.30

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Aktiva Unga

Aktivitetsgrupp för barn i lågstadieåldern
to 26.9 kl. 19.00 -20.30

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Kyrkokörsövning

Kyrkokören övar varje torsdag kl.19.Välkommen nya och gamla sångare!