Nedervetil kyrka

Alavetelin kirkko

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil
040 868 6916

Kyrkan är öppen sommartid kl. 9-15. I övrigt enligt överenskommelse.

Nedervetil kyrka

Kyrkan

Den första kyrkan byggdes 1751-1754 av Mats Honga. År 1817 påbörjade Heikki Kuorikoski utbyggnaden av kyrkan  och den fick då den utformnng som den har idag. Orgelläktaren byggdes 1889 i västra korsarmen.

Instrument
Orgel och piano.

Utrustning
I kyrkan finns en ljudanläggning och hörselslinga samt videokanon vid behov. En del av bänkarna är försedda med sittdynor.
Kyrkan är godkänd för 500 personer i kyrksalen och 20 personer på läktaren, sammanlagt 520 personer.

Inva

Parkeringsplatser för invabehov finns vid tastingången ,likaså en invaramp. I kyrkan finns en ramp upp till altaret vid mittgången. I kyrkan finns ingen invatoalett, men däremot ett litet WC vid huvudingången.

 

Parkering
Parkering finns utanför kyrkan och mitt emot församlingshemmet..

Inträden
När församlingen ensam ordnar någon tillställning uppbärs inget inträde i kyrkan. Tanken är att alla skall ha möjlighet att delta. En frivillig kollekt kan samlas in.

Om någon annan än församlingen är huvudsaklig arrangör men församlingen är medarrangör kan ett programblad säljas vid ingångarna. Att köpa ett programblad är inte obligatoriskt och försäljningen får inte ge intryck av att köpet är ett måste.

Hyra kyrkan
För kyrkan uppbärs ingen avgift av kyrkans medlemmar för vigsel, dop och jordfästningar. Kyrkan kan hyras då arrangemanget inte strider mot kristen tro och beaktar att kyrkorummet skall användas för gudstjänst och bön. Församlingsrådet och kyrkoherden avgör när kyrkan kan hyras ut. Hyresavgifterna bestäms gemensamt inom den kyrkliga samfälligheten

Kyrkan kan reserveras genom att ringa till pastorskansliet.
En ny parkeringsplats finns nu även mitt emot församlingshemmet.
Hörselslinga
Toalett
Handikapp

Läge på kartan

Evenemang

sö 27.10 kl. 10.00

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Gudstjänst

Gudstjänst
lö 2.11 kl. 10.00

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil

Högmässa

Högmässa