Pastorskansliet

Församlingshemmet

Kyrkbackavägen 15, 68410 Nedervetil
Kyrkoherden 040 868 6910
Kanslisten 040 868 6909 (06) 864 8018

tisdagar 12-14, onsdagar och fredagar 10-12

Pastorskansliet finns i församlingshemmet. Man kommer in genom ingången till höger om huvudingången. Diakonissan, kantorn, kanslisten och församlingsmästaren har sina arbetsrum i anslutning till kansliet.

När du behöver ämbetsbevis eller ta ut hindersprövning ta kontakt med kanslisten. Du kan också kontakta mig när du behöver boka tid för dop, begravning eller vigsel. 

Kyrkoherden eller, då denne är ledig, församlingspastorn är anträffbar på kansliet onsdagar och fredagar kl 9-12. Även under veckoslut kan Kyrkoherden kontaktas vid dödsfall.

Parkeringsplats finns strax utanför kansliet.
Parkering
Toalett
Handikapp

Läge på kartan