I livet möter vi ibland situationer då vi behöver hjälp och stöd av andra människor. Det kan handla om ensamhet, sjukdom, sorg, relationsproblem, ekonomiska bekymmer eller andra kriser som gör att du vill söka hjälp. I församlingen kan prästerna och diakonissan  hjälpa dig genom att samtala och försöka hitta lösningar.